FÕOLDAL


KÖZFELADATOK

Műszaki csoport  / Bácsi Gergely / 104 mellék

Ide tartozik a telephely épületeinek és területének, valamint a Kerületgazda járműparkjának üzemeltetése, valamint a külterületi zöldterületek karbantartása.

Az ingatlanok lomtalanítása, illegálisan lerakott hulladékok elszállítása, lakótelepek, parkok, egyéb közterületek takarítása is a műszaki csoport feladatai között szerepel. Továbbá az időjárás viszontagságai okozta károk elhárítása, adott esetben megelőzése érdekében végezhető feladatokat is ellát e szekció. Bekapcsolódik továbbá a lakossági hulladék elszállításába, meghatározott körben, az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében is.

 

Épületüzemeltetési csoport  / Madarász Imre 

A korábban önkormányzati fenntartási nevelési intézmények melegítő konyha eszközeinek beszerzése, javíttatása, karbantartása mellett a kerületben fellelhető valamennyi önkormányzati illetékességi területen lévő játszóteret működteti e szekció, a játszótéri eszközök beszerzésétől, a karbantartáson át a játszótéri parkgondozást is ide értve. A kerület érintő szakaszon gondoskodik a Szilas-patak menti fűkaszálásról is az Épületüzemeltetési csoport

 

Parkfenntartás csoport  / Tóth László / 119 mellék

A kerületben közterületen fellelhető virágokról, parkgondozásról, mindennemű kertészeti feladat ellátásáról gondoskodik a Parkfenntartási csoport, szorosan együttműködve a kerület „zöld” érdekeit képviselő Környezetvédelmi Irodával. (Pl.:falevelek összetakarítása, elszállítása, kaszálás, parlagfű irtás, faágak-, sövények karbantartó nyesése, ágdarálás, komposztálás, locsolás, stb.)

 

Közétkeztetés  / Tóth István / 117 mellék

Ide tartozik a korábban önkormányzati fenntartású kerületi iskolák ebédbefizetési rendjének kialakítása, lebonyolítása.


Impresszum
NORMÁL VÁLTOZAT