Műszaki csoport  / Bácsi Gergely 104 mellék

Ide tartozik a telephely épületeinek és területének, valamint a Kerületgazda járműparkjának üzemeltetése, valamint a külterületi zöldterületek karbantartása.

Az ingatlanok lomtalanítása, illegálisan lerakott hulladékok elszállítása, lakótelepek, parkok, egyéb közterületek takarítása is a műszaki csoport feladatai között szerepel. Továbbá az időjárás viszontagságai okozta károk elhárítása, adott esetben megelőzése érdekében végezhető feladatokat is ellát e szekció. Bekapcsolódik továbbá a lakossági hulladék elszállításába, meghatározott körben, az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében is.