Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

Pénzügyi csoport / Németh Katalin 107 mellék

A Kerületgazda gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdasági tevékenységet  Budapest – Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető Ellátó Szervezete végzi megállapodás alapján. Így a pénzügyi csoport feladata a GAMESZ részére mindent előkészíteni, így számla kiadás, bevételezés, előkészítés utalványozásra, kötelezettségvállalások előkészítése, ajánlatok, szerződések felülvizsgálata, előkészítése, közbeszerzéssel kapcsolatos előkészítő feladatok, közbeszerzés lefolytatása, költségvetés előkészítése, adatszolgáltatás.

Ide tartozik továbbá a Kerületgazda leltározása, selejtezése, készletnyilvántartása, valamint a kintlévőségek kezelése.