Titkárság feladatai:

-kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati képviselőkkel, a Főpolgármesteri Hivatallal, a kerületi és a fővárosi társszervezetekkel, valamint a szerződéses partnerekkel,

-kapcsolattartás a lakossággal, a szükséges egyeztetések elvégzése,

-ügyviteli adminisztráció ellátása, 

-titkársági feladatok ellátása.

 

Munkaügyi csoport feladatai:

-munkaügyi dokumentumok kiállítása, nyilvántartások vezetése,

-előkészíti és továbbítja a GAMESZ részére a dokumentációt,

-a foglakoztatással kapcsolatban felmerülő irat és adatkezelés,

-ügyviteli adminisztráció ellátása, 

-közfoglalkoztatottak munkáltatásával kapcsolatos teendők ellátása,

-időseket segítő szolgálat diszpécser feladatok ellátása,

-munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Pénzügyi csoport feladatai:

-előkészíti a GAMESZ részére a dokumentációt,

-számla kiadás, bevételezés, előkészítés utalványozásra,

-kötelezettségvállalások előkészítése,

-leltározás, selejtezés, készletnyilvántartás,

-kintlévőségek kezelése,

-ajánlatok, szerződések felülvizsgálata, előkészítése,

-közbeszerzéssel kapcsolatos előkészítő feladatok,

-közbeszerzés lefolytatása,

-költségvetés előkészítése, naprakész nyilvántartás vezetése,

-adatszolgáltatás, kapcsolattartás civil szervezetekkel.

 

Gazdasági csoport feladatai:

-étkezési térítési díjak, egyéb díjak beszedése, számlák kiállítása

-analitikák, nyilvántartások készítése és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása

-adatszolgáltatás

-kapcsolattartás az étkeztető szolgáltatókkal, szülőkkel, Önkormányzattal

 

Az Adminisztratív csoport vezetője: pénzügyi és gazdasági irodavezető

 

b) Műszaki csoport feladatai:

-kivitelezési feladatok előkészítése,

-járművek, munkagépek, eszközök, telephely épületeinek és területének fenntartása, karbantartása.

-külterületi zöldterületek karbantartása, az önkormányzat által meghatározott kaszálási tervnek megfelelően,

-ingatlanok lomtalanítása,

-illegálisan lerakott hulladékok elszállítása,

-lakótelepek, parkok, egyéb közterületek takarítása,

-bekapcsolódás a lakossági hulladék elszállításába, meghatározott körben, az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében,

-téli csúszásmentesítés, hó eltakarítás,

-elemi csapást követő kárelhárítások,

-vízelvezető árkok javítása, karbantartása,

-víznyelők, közúti létesítmények, kerékvetők, javítása, karbantartása,

-közúti jelzőtáblák folyamatos ellenőrzése, megrendelés alapján cseréje,

-az intézmény vállalkozási tevékenységi körében belső feladatok előkészítése, kivitelezése, árajánlatok készítése,

-kátyúzási, útkarbantartási munkák az önkormányzat által meghatározott helyszíneken,

-a kerületben élő rászoruló időseknek segítségnyújtás ház körüli, elsősorban kertészeti munkákban (ágvágás, fűnyírás, eresztisztítás, tűzifa hasogatás stb).

 

Technikai csoport feladatai:

-raktár kezelése, készlet nyilvántartása,

-műszaki eszközök, berendezések, gépek beszerzése, nyilvántartása, selejtezésre javaslása, szervizelés ügyintézése,

-garanciális feladatok kezelése,

-anyagbeszerzéssel kapcsolatos ügyintézés, bizonylatolás,

-tárgyi eszköz felújítással kapcsolatos ügyintézés, bizonylatolás,

-telephelyek, működési helyek technikai fenntartása, ellátása,

-kapcsolattartás a Parkőrökkel,

-parkőri szolgálat fenntartása.

 

Parkőrök feladatai:

-közterületek, parkok, játszóterek, kutyafuttatók, zöldterületek tisztaságának ellenőrzése,

-szemét összeszedése a játszóterek, parkok, lakótelepek környezetében,

-jelentési kötelezettség az illegális szemétlerakásokról, elhagyott gépjárművekről, megrongálódott közterületi eszközökről, emlékművekről, utcabútorokról, balesetveszélyes utakról, járdákról, gazzal, parlagfűvel szennyezett területekről,

-kampányszerű takarításokban való részvétel, falevélhullás takarítása, síkosságmentesítés, graffitimentesítés, zászlók kihelyezése.

 

 A műszaki csoport vezetője: műszaki vezető

 

c) Épület és játszótér üzemeltetési csoport feladatai:

Épületüzemeltetési csoport feladatai:

-közoktatási intézmények melegítőkonyháinak üzemeltetési feladatainak elvégzése,

-a közoktatási intézmények (lsd.: az intézmény étkeztetési helyei) gyermek, illetve felnőtt étkeztetéssel kapcsolatos üzemeltetési feladatainak ellátása,

-intézmények berendezésével, eszközeivel összefüggő rendezési, rakodási, szállítási munkák elvégzése,

-önkormányzati tulajdonú ingatlanok mindenkori együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátása, portaszolgálat biztosítása,

-fasorfenntartási, és tuskómarási feladatok az önkormányzat által meghatározott helyszíneken,

-időseket segítő szolgálat diszpécser feladatok ellátása.

 

Játszótér üzemeltetési csoport feladatai:

-a szükséges fenntartási feladatok elvégzése az ellátandó önkormányzati ingatlanokon,

-költöztetések lebonyolítása,

-a kerületi játszóterek (43 db), parkok, kutyafuttatók, sportpályák parkfenntartási, kertészeti munkáinak elvégzése, hétvégi karbantartása,

-játszóeszközök, közterületi bútorok karbantartása, javítása,

-a Polgármesteri Hivatal külön megrendelése szerinti feladatok elvégzése, hatósági eljárásokban való részvétel.

 

Épület és játszótér üzemeltetési csoport vezetője: épület és játszó üzemeltetési műszaki vezető

 

d) Parkfenntartás csoport feladatai:

-szabadtéri növénytermesztés, telepítés, gondozás,

-parkgondozási, kezelési feladatok elvégzése,

-kertészeti, szakmai feladatok ellátása,

-együttműködés, és kapcsolattartás a Környezet-, és Klímavédelmi Irodával,

-falevelek összetakarítása, elszállítása,

-kaszálás, parlagfű irtás, elszállítás,

-faágak, sövények karbantartó nyesése,

-vihart követő kárelhárítások,

-ágdarálás, komposztálás,

-virágok ültetése, nevelése, szaporítása, kihelyezése közterületi parkokba, virágtartókba, intézményekbe, valamint gondozása,

-parkfenntartási, kertészeti feladatok,

-közterületeken, parkokban síkosságmentesítés, hóeltakarítási munkálatok elvégzése,

-locsolás, öntözés,

-gépkarbantartás,

-a gépjárműpark működésével és karbantartásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

 

Parkfenntartás csoport vezetője: parkfenntartási műszaki vezető