Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

Területgondnoki hálózat / Doblerné Fekete Csilla 101 mellék

Közterületi illegális tevékenységek felderítésében és felszámolásában, illegális szemétlerakás megakadályozásában, tettesek felderítésében, az intézmény illetékességi körébe tartozó, bármely közterületen felmerülő feladat felismerésében, intézkedés kezdeményezésében működnek közre megbízott kollégáink.