Ma 2017. augusztus 19., szombat, Huba napja van. Holnap István napja lesz.

Bejelentkezés

Látogatók

Oldalainkat 16 vendég és 1 tag böngészi

  • ChloeCrow

Hirdetés

  • Gépi földmunka - piaci ár alatt
  • Zöldterület karbantartás - fűkaszálás
Previous Next

Közbeszerzés címe: „Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

Innen tölthető le a közbeszerzés dokumentációi.

Ajánlattételi információk

Műszaki leírás

Nyilatkozatminták

Szerződéstervezet

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

 

 

a

 

 

Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

 

 tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.


 

1. számú melléklet

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

Oldalszám

Felolvasólap (2. számú melléklet)

 

Adatlap (3. számú melléklet)

 

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (4. számú melléklet)

 

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. számú melléklet)

 

Igazolások, dokumentumok

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - Opcionális

 

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos, közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló (konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén) az eljárást megindító felhívás 21. e) pontja szerinti tartalommal

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat

 

 

P.1/ A pénzügyi-gazdasági alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat (5. számú melléklet)

(Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani.)

 

Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat

 

M.1/ A műszaki-szakmai alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat (6. számú melléklet)

(Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani.)

 

Egyéb igazolások, dokumentumok

 

Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozata a felhívásban előírt kizáró okok tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján (7. számú melléklet)

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (8. számú melléklet)

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (9. számú melléklet)

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (10. számú melléklet)

 

CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat (11. számú melléklet)

 

Ajánlattevő üzleti titokra vonatkozó nyilatkozata a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján - Opcionális

 

 

 

2. számú melléklet

 

FELOLVASÓLAP

 

 

Ajánlattevő neve:*                          ..............................................................................................

 

Ajánlattevő székhelye:*                   ..............................................................................................

 

Ajánlattevő telefonszáma:               ..............................................................................................

 

Ajánlattevő faxszáma:                     ..............................................................................................

 

Ajánlattevő email címe:                   ..............................................................................................

 

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

 

 

 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

nettó _____________________ Ft

 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

 

 

                                                                                               ........................................................

cégszerű aláírás

 

 

 

3. számú melléklet

 

adatlap

 

a

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

 

Ajánlattevő neve:      

 

Ajánlattevő telefonszáma:

 

Ajánlattevő telefaxszáma:

 

Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása:

 

Kapcsolattartó pontos címe:

 

Kapcsolattartó telefonszáma:

 

Kapcsolattartó fax száma:

 

Kapcsolattartó e-mail címe:  

 

 

 

Kelt:Hely, év/hónap/nap

 

………………………………

cégszerű aláírás


 

4. számú melléklet

 

Ajánlattételi Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

 

a

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

 

 

Alulírott __________________ társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: __________________

 

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

 

 

1.)    Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szállítást, és egyéb kapcsolódó feladatokat az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

 

2.)    Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati felhívás vagy bármely egyéb közbeszerzési dokumentum feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

 

3.)    Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

 

4.)    Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

 

………………………………

cégszerű aláírás

 

 

 

5. számú melléklet

 

A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁG ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZAT

 

a

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

 

 

Alulírott …………………….. (név), mint a(z) ………………… Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet[1] (székhely: ………………) ………………….. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogymegfelelünkaz ajánlati felhívás III.1.2. pontjában meghatározott P.1/ pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek.

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

 

………………………………

cégszerű aláírás

 

 


 

6. számú melléklet

 

A MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁG ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZAT

 

a

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

 

 

Alulírott …………………….. (név), mint a(z) ………………… Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet[2] (székhely: ………………) ………………….. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogymegfelelünkaz ajánlati felhívás III.1.3. pontjában meghatározott M.1/ műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek.

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

 

………………………………

cégszerű aláírás

 


 

7. számú nyilatkozat

 

Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozata a felhívásban előírt kizáró okok tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján [3]

 

a

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő/közös ajánlattevő[4] (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, feltétel, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

 

1. Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”)  62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.

 

2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) , illetve a 10. § g) pont gb) alpontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében akként nyilatkozom, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet:

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén[5] [6]

- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

(megfelelő aláhúzandó!)

 

a) A fentiek szerinti valamennyi 2007. évi CXXXVI. törvény3. § ra)–rb) vagy rc)–rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be:

 

Név: ____________________________

Állandó lakhely: ____________________________

 

Név: ____________________________

Állandó lakely:  ____________________________[7]

 

vagy

 

b) Ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)–rb) vagy rc)–rd) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

 

………………………………

cégszerű aláírás

 

 

 


 

8. számú mellékélet

 

A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT

 

a

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

 

 

Alulírott __________________ társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: __________________

 

 

 alábbi nyilatkozatot tesszük:

 

 

Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet.

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

 

………………………………

cégszerű aláírás

 

 


 

9. számú melléklet

 

A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT[8]

 

a

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezúton

 

nyilatkozom,

 

 hogy cégünk

 

a)      nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.[9]

 

b)     a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak[10] minősül.

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………

cégszerű aláírás

 

 

 

10. számú melléklet

 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN[11]

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában ekként

 

n y i l a t k o z o m  a

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában:

 

  1. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk:

 

A közbeszerzés azon része(i), amellyel összefüggésben szerződést fog kötni

 

 

 

  1. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján a fent megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatunk benyújtásakor már ismert alvállalkozókat az alábbiakban nevezzük meg:

 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

 

………………………………

cégszerű aláírás


11. számú melléklet

 

A CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat

 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

 

n y i l a t k o z o m  a

 

„Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére”

 

tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy

 

az ajánlatunkban becsatolt elektronikus adathordozón található írásvédett (nem szerkeszthető) formátumú fájl tartalma teljes mértékben megegyezik az általunk becsatolt papír alapú, eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap

 

 

………………………………

cégszerű aláírás

 

 

 * Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!

[1] A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!

[2] A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!

[3] Közös ajánlattétel esetén ezt nyilatkozatot a kizáró okok tekintetében (1. és 2. pont) valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni és megfelelően kitöltve benyújtani.

[4] Megfelelően aláhúzandó!

[5] Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § ra)–rb) vagy rc)–rd) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani [a) pont]; vagy amennyiben  a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni [b) pont].

[6] A 2. a) pont kitöltendő, amennyiben ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén és a pénzmosásról szóló törvény 3. §  ra)–rb) vagy rc)–rd) pontja szerint tényleges tulajdonossal rendelkezik.

[7] A sorok a tényleges tulajdonosok számának megfelelően bővíthetőek/törölhetőek.

[8] Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

[9] Megfelelő aláhúzandó!

[10] Megfelelő aláhúzandó!

[11] Ajánlattevőnek a nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tennie. Közös ajánlattétel esetében ajánlattevőnként külön-külön csatolandó!

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Budapest „Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz MŰSZAKI LEÍRÁS 1 db Csere-felépítményes rendszerű kommunális célgép és téli-nyári adapterei Funkció: Városi, belvárosi területen téli-nyári karbantartási feladatok végzésre alkalmas kommunális célgép adapterekkel együtt szállítva Kommunális célgép Fő paraméterek Közúti közlekedésre alkalmas kivitel forgalomba helyezve, rendszámmal ellátva Tengelytáv 2300-2600 mm között Megengedett össztömeg max. 6000 kg Szélesség max. 1700 mm (adapterek és tükrök nélkül) Magasság (terheletlenül) max. 2200 mm (adapterek nélkül) Hosszúság max. 5000 mm (adapterek nélkül) Hasznos terhelhetőség min. 2500 kg (adapterek nélkül) Alváz és kormányszerkezet Csere-felépítményes rendszerű alváz Alváz, nagyszilárdságú, rugalmas acélból, létraalváz Egyedi kerékfelfüggesztés csavarrugókkal elöl, merevtengely stabilizátorral és laprugókkal hátul Üzemanyagtartály min. 80 l Bal oldali kormány Szervokormány Motor Környezetvédelmi osztály: min. Euro 6 4 hengeres dieselmotor Teljesítmény: min. 140 LE Hajtáslánc Kéttengelyes alváz 4 egyforma kerékkel Hajtásképlet: állandó vagy kapcsolható 4x4 Kézi kapcsolású nyomatékváltó min. 10+2 fokozat Legkisebb munkasebesség: min. 1 km/h Végsebesség elektronikusan lehatárolva min. 80 km/h Fékrendszer Elől-hátul tárcsafék, belső levegőhűtéssel minden keréken ABS Kerék méretek, abroncsozás A munkavégzés és a szükséges teherbírás miatt legalább az R16-os abroncsméretnek megfelelő kerékátmérő és szélesség, erősített kivitel Hidraulikus rendszer Hidraulikus teljesítmény az adapterek működtetéséhez min. 200 bar és min. 100 l/perc teljesítménnyel, olajhűtő min. 10 kW Hidraulikus csatlakozási pontok az adaptereknek megfelelően Elektromos berendezés 12 Volt Akkumulátor teljesítménye: min. 50 Ah Generátor áramerősség: min. 120 A Üzemóra számláló Világítás KRESZ szabályai szerint Vezetőfülke Normál előre billenthető vezetőfülke, két személy részére Kis zajszintű, jól szellőző, fűthető, légkondicionálóval szerelt kabin, az ajtók mellső-alsó fele üvegezéssel (biztonsági üvegből készült, hővédő üveggel) Könnyen áttekinthető műszerfal Állítható, komfort vezető- és utasülés biztonsági övvel Rádió beszerelve Szín: narancssárga RAL 2011 Egyéb szerelvények Fényszórótartó rúd fényszórókkal, felső indexlámpákkal és rendszámtartó a vezetőfülke tetejére szerelve Forgó sárga villogó a kabinra szerelve Tolató hangjelzés Tűzoltó készülék tartóra szerelve Hidraulikusan három oldalra billenthető, cserés kivitelű acélplató, méretek min. 2000x1400x400 mm, színe narancssárga RAL 2011 Mellső eszköztartó lap hidraulikus emeléssel és süllyesztéssel A kommunális célgépet olyan csere-felépítményes rendszerrel kell kialakítani, hogy az adaptereket elöl a mellső eszköztartón, hátul az alvázon és/vagy az acélplatón lehessen cserélni Megfelelő mechanikai, hidraulikus és villamos kialakítás a lenti adapterek működtetéséhez Vizező felépítmény Csere-felépítményes rendszerű. A vizező felépítmény alkalmas legyen a kommunális célgép acélplatójára történő gyors fel- ill. leszerelésre Min. 2000 l-es műanyag tartály Vízszivattyú teljesítménye min. 5 bar és200 l/perc Kézi működtetésű tömlődob, min. 20 m, min. 3/4" tömlővel és locsolópisztollyal Front hengersöprű Az adapter alkalmas legyen a kommunális célgép mellső eszköztartójára történő gyors fel- ill. leszerelésre Front hengersöprű, jobbra-balra hidraulikusan fordítható és működtethető a vezetőfülkéből Front hengersöprű szélesség: min. 1800 mm Front hengersöprű munkaszélesség: min. 1600 mm Front hengersöprű kefehenger átmérő: min. 550 mm Színe narancssárga RAL 2011 Egyszárnyú hóeke Az adapter alkalmas legyen a kommunális célgép mellső eszköztartójára történő gyors fel- ill. leszerelésre Egyszárnyú hóeke, jobbra-balra hidraulikusan fordítható és működtethető a vezetőfülkéből Tolólap szélesség: min. 1800 mm Tolólap munkaszélesség: min. 1550 mm Tolólap magasság: min. 600 mm Színe narancssárga RAL 2011 Szóró-berendezés Csere-felépítményes rendszerű. A szóró-berendezés alkalmas legyen a kommunális célgép acélplatójára történő gyors fel- ill. leszerelésre Szóró-berendezés csigás kihordási rendszerrel rendelkezzen Szóró-berendezés csiga tehermentesítővel rendelkezzen A szóró-berendezés alkalmas legyen mindennemű anyag (homok, só, zúzalék) kiszórására A szóró-berendezés vezérlése a fülkéből történjen, ahol a szórás mennyisége és szélessége a gépkocsivezető által beállítható legyen A szóró-berendezés rendelkezzen összehajtható ponyvatetővel A szóró-berendezés legyen kiemelt korrózió védelemmel ellátva. A szórótányér és a surrantó nemesacélból legyenek Síkosság-mentesítő szárazanyag-tartály hasznos térfogata: min. 1000 liter Állítható szórási szélesség: min. 1-4 m között Tartóláb garnitúra a szóró-berendezéshez Szín: narancssárga RAL 2011 Önfelszedő seprő felépítmény Csere-felépítményes rendszerű. Az önfelszedő seprő felépítmény alkalmas legyen a kommunális célgép alvázára történő gyors fel- ill. leszerelésre. A teljes önfelszedő seprő felépítmény fel- ill. leszerelési ideje az alvázra ill. alvázról max. 45 perc Szívócsatorna egyenes, áramlástanilag kedvező vezetéssel Hidraulikus hajtású szívóventillátor, vákuumos rendszerű (hulladék ne érintkezzen a turbinával) Szeméttartály nettó térfogata: min. 1900 liter Elektromos vízszivattyúval szerelt frissvizes rendszer Vízrendszer frissvíztartálya: min. 350 liter, vízmennyiség mutatóval Hidraulikus működtetésű magasürítés: min. 1400 mm Szeméttartály anyaga rozsdamentes acél vagy korrózióálló alumínium ötvözet Tűzcsap csatlakozás, feltöltéshez Seprő és felszívó rendszer a célgép első és hátsó tengelye között elhelyezett, hidraulikusan hajtott, 1 db tányérsöprű (min. Ø 500 mm) és 1 db hengersöprű (min. Ø 300 mm és hossz min. 1000 mm), melyek fordulatszáma és talajnyomása a vezetőfülkéből szabályozható Munkaszélesség: min. 1800 mm Vezetőfülkéből kapcsolható vízpermetező fúvókák a seprűknél, valamint a szívótorokban Min. 300 mm széles, hidraulikusan emelhető, futógörgőkön vezetett acél szívószáj, a vezetőülésből vezérelhető durvaszemét-csapóajtóval 5 m-es vízfeltöltő tömlő STORZ C csatlakozóval Tűzcsap nyitókulcs Tartóláb garnitúra az önfelszedő seprő felépítményhez Szín: narancssárga RAL 2011

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Budapest AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a „Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére” tárgyban kiírt, a Kbt. 49. § (1) bek. a)- ban rögzített feltételek fennállása alapján, nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2017. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. Egyes kifejezések értelmezése 2. Az ajánlatkérő 3. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége 5. Ajánlattevő feladata 6. A teljesítés helye és határideje 7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat 8. Az ajánlat költségei 9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 10. Üzleti titok 11. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe, valamint formai kellékei 12. Az ajánlatok bontása 13. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 14. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 15. Az ajánlatok értékelése 16. A közbeszerzési eljárás nyelve 17. Az ajánlattételi információk fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek II. AZ AJÁNLATI ÁR, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA, A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. Általános megjegyzések 2. Ajánlati ár 3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 3 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérőnek a jelen dokumentum kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen információk - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt. Jelen dokumentum az ajánlatkérő által elfogadott, a gazdasági szereplők részére a 2017. június 29. napján megküldött eljárást megindító felhívás alapján készült. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen dokumentum rendelkezései a megfelelően irányadóak. 4 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. Egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel. Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk. 1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 1.3. Közbeszerzési dokumentum: a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti dokumentumok. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás megküldéséig kiadott közbeszerzési dokumentumok tételes felsorolását a „Közbeszerzési dokumentumok jegyzéke” tartalmazza. A közbeszerzési dokumentumok átvétele (letöltése) esetében a gazdasági szereplő köteles a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott átvételi igazolást megfelelően kitöltve és aláírva e-mail vagy fax útján megküldeni az I.3. pontban meghatározott fax, illetve e-mail címre. A fenti kötelezettség elmulasztásából fakadó esetleges kockázatokat a gazdasági szereplő viseli, azért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 1.4. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő adásvételi szerződés. 2. Az ajánlatkérő Kerületgazda Szolgáltató Szervezet cím: 1165 Budapest, Demeter u.3. Képviseli: Csillik Kristóf igazgató Telefon: + 36 1 403 2928 Telefax: + 36 1 402 0336 Kapcsolattartó: Németh Katalin E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 3. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Dr. Fetter Ádám felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó cím: 2085 Pilisvörösvár, Fürdő utca 2/A. telefon: +36 70 602 69 38 fax: - 5 képviseli: Dr. Fetter Ádám email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége Az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában meghatározottak szerint. 5. Ajánlattevő feladata Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást és járulékos feladatokat az eljárást megindító felhívásban, a jelen ajánlattételi információkban meghatározottak szerint, illetve a szerződéstervezetben és a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett folyamatosan megvalósítani. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra. 6. A teljesítés helye és határideje A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye (1165 Budapest, Demeter u. 3.) A teljesítés határideje: szerződéskötéstől számított max 18. hét. 7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat Ajánlatkérő a részajánlat tételt kizárja. Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti ajánlatot terjeszthet elő. 8. Az ajánlat költségei 8.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 8.2 Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető. 8.3 Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli. 6 9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 9.1 Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 113. § szerinti nyílt eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban. 9.2 Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában meghatározottak szerint biztosít. 9.3 Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen információk bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. 9.4 Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 56. § (3) és 114. § (6) bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz, aki a kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a fent hivatkozott határidők figyelembevételével meg kell érkezniük ajánlatkérőhöz email (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) vagy kézbesítő útján. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton, szerkeszthető formátumban a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre is eljuttatni. 10. Üzleti titok Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó irat nyilvánosságra hozatalát megtiltja, az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az Kbt. 44. § (1) bekezdésének alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat, 7 d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a fenti felsorolás alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti előírások megszegése a benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pont szerinti érvénytelenségét vonhatja maga után. 11. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe, valamint formai kellékei 11.1 Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 3. 12.00 óra 11.2 Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a 11.1. pontban megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet székhelye (1165 Budapest, Demeter u. 3.) igazgatói titkárság. 11.3 Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó. A Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint a benyújtott egy papír alapúi példánynak a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. A csomagoláson az "AJÁNLAT – Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére ", illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Ajánlattevő köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott papír alapú ajánlat tartalmával. 8 Az ajánlat formai követelményeire az alábbi előírásokat kell alkalmazni: - Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 71. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; - Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; - Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 11.4 Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 12. Az ajánlatok bontása 12.1 Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 12.2 Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a közbeszerzési dokumentumok mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre. 12.3 Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. 12.4 Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet székhelye (1165 Budapest, Demeter u. 3.) igazgatói titkárság. 2017. augusztus 3. 12.00 óra 13. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 9 13.1 Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. 13.2 Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 30 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg. 14. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően. 15. Az ajánlatok értékelése Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a "legalacsonyabb ár "elve szerint értékeli. 16. A közbeszerzési eljárás nyelve 16.1. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. 16.2. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 17. Az ajánlattételi információk fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek 17.1. Az ajánlatok bontását követően ajánlattevő ajánlatához teljes körűen kötve van. 17.2. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevők között a szerződések az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. 17.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 10 II. AZ AJÁNLATI ÁR, ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA, ILLETVE A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. Általános megjegyzések 1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi információkban megfogalmazottak a szállítás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. 1.2. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak (jelen beszerzés tárgyát képező szolgáltatásnak) jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában. 1.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki. 2. Ajánlati ár Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni. 2.1 Árképzés Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. különböző díjak és illetékek stb. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket és díjakat, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához, valamint a feladatleírásban meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítéséhez szükségesek. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 2.2 Fizetési feltételek Fizetési feltételek: az eljárást megindító felhívás III. 2.2 pontjában meghatározottak 11 szerint a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezve. 3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér: (késedelemmel érintett részteljesítés nettó vállalkozói díj alapján számított napi 1 %, de max. késedelemmel érintett részteljesítés 15 %-a), Hibás teljesítési kötbér (a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett, az adott részteljesítés nettó vállalkozói díjának 15%-a), Meghiúsulási kötbér (a kötbér mértéke a végösszeg 20 %-a). III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. Az ajánlatot írásban 1 papír alapú példányban zárt csomagolásban, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti – papír alapú – példány az irányadó. A csomagoláson "AJÁNLAT – Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére ", illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben az egyéb közbeszerzési dokumentumok előírásait kell alkalmazni. 2. Ajánlattevő köteles csatolni cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott papír alapú ajánlat tartalmával. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan kifejezett nyilatkozatának cégszerűen aláírt, eredeti példányát. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő a benyújtott ajánlatában jelölje meg: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.. 5. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:  folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, 12  az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,  a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 6. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 7. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket (konzorciumot) az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 8. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 9. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is szükséges az ajánlatban csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 10. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 11. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó irat nyilvánosságra hozatalát megtiltja, az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 13 IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről tájékoztatás kérhető: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.: +36-1-476-1100 Fax: +36-1-476-1390 Honlap: www.antsz.hu Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi felügyelőségek menüpont alatt található. Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15. Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520. Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600 Fax: +36-1- 323-3602 Honlap: www.ommf.hu Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23. Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95. Tel.: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903 Honlap: www.mbfh.hu Nemzeti Adó- és Vámhivatal Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám:+36-40-42-42-42) Fax: +36-1-428-5382 A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internetcímen található. Egyenlő Bánásmód Hatóság Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939) Fax: +36-1-795-0760 Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. EBH Hatósági és Jogi Főosztály Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu Ajánlati/részvételi felhívás 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet Nemzeti azonosítószám: 2 Postai cím: 1165 Budapest, Demeter utca 3. Város:Budapest NUTS-kód: Postai irányítószám:1165 Ország:Magyarország Kapcsolattartó személy: Németh Katalin Telefon: E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Fax: Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: www.keruletgazda.hu A felhasználói oldal címe: (URL) I.2) Közös közbeszerzés A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály: A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. I.3) Kommunikáció ◯A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL) X A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) www. keruletgazda.hu További információ a következő címen szerezhető be X a fent említett cím ◯másik cím: (adjon meg másik címet) Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: (URL) X a fent említett címre ◯a következő címre: (adjon meg másik címet) Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) I.4) Az ajánlatkérő típusa ◯ Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik ◯ Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal ◯ Regionális vagy helyi hatóság X Regionális vagy helyi iroda/hivatal ◯ Közjogi intézmény ◯Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet ◯Egyéb típus: I.5) Fő tevékenység X Általános közszolgáltatások ◯ Honvédelem ◯ Közrend és biztonság ◯ Környezetvédelem ◯ Gazdasági és pénzügyek ◯ Egészségügy ◯ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció ◯ Szociális védelem ◯ Szabadidő, kultúra és vallás ◯ Oktatás ◯ Egyéb tevékenység: II. szakasz: Tárgy II.1) A beszerzés mennyisége II.1.1) Elnevezés: Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére Hivatkozási szám: 2 II.1.2) Fő CPV-kód: 34144000-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 34143000-1 34144400-2 34144420-8 34144430-1 34921000-9 II.1.3) A szerződés típusa ◯ Építési beruházás X Árubeszerzés ◯ Szolgáltatás megrendelés II.1.4) Rövid meghatározás: Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2 Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene) II.1.6) Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll ◯igen X nem Ajánlatok ◯ valamennyi részre ◯legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ] ◯csak egy részre nyújthatók be Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: II.2) Meghatározás 1 II.2.1) Elnevezés: Kommunális kisteherautó beszerzése a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet részére Rész száma: 1 II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 Fő CPV-kód: 1 34100000-8 Kiegészítő CPV-kód: 1, 2 [ ][ ][ ][ ] II.2.3) A teljesítés helye: NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 1 db csere-felépítményes rendszerű kommunális célgép és téli-nyári adapterei Funkció: Városi, belvárosi területen téli-nyári karbantartási feladatok végzésre alkalmas kommunális célgép adapterekkel együtt szállítva Kommunális célgép Fő paraméterek Közúti közlekedésre alkalmas kivitel forgalomba helyezve, rendszámmal ellátva Tengelytáv 2300-2600 mm között Megengedett össztömeg max. 6000 kg Szélesség max. 1700 mm (adapterek és tükrök nélkül) Magasság (terheletlenül) max. 2200 mm (adapterek nélkül) Hosszúság max. 5000 mm (adapterek nélkül) Hasznos terhelhetőség min. 2500 kg (adapterek nélkül) Alváz és kormányszerkezet Csere-felépítményes rendszerű alváz Alváz, nagyszilárdságú, rugalmas acélból, létraalváz Egyedi kerékfelfüggesztés csavarrugókkal elöl, merevtengely stabilizátorral és laprugókkal hátul Üzemanyagtartály min. 80 l Bal oldali kormány Szervokormány Motor Környezetvédelmi osztály: min. Euro 6 4 hengeres dieselmotor Teljesítmény: min. 140 LE Hajtáslánc Kéttengelyes alváz 4 egyforma kerékkel Hajtásképlet: állandó vagy kapcsolható 4x4 Kézi kapcsolású nyomatékváltó min. 10+2 fokozat Legkisebb munkasebesség: min. 1 km/h Végsebesség elektronikusan lehatárolva min. 80 km/h Fékrendszer Elől-hátul tárcsafék, belső levegőhűtéssel minden keréken ABS Kerék méretek, abroncsozás A munkavégzés és a szükséges teherbírás miatt legalább az R16-os abroncsméretnek megfelelő kerékátmérő és szélesség, erősített kivitel Hidraulikus rendszer Hidraulikus teljesítmény az adapterek működtetéséhez min. 200 bar és min. 100 l/perc teljesítménnyel, olajhűtő min. 10 kW Hidraulikus csatlakozási pontok az adaptereknek megfelelően Elektromos berendezés 12 Volt Akkumulátor teljesítménye: min. 50 Ah Generátor áramerősség: min. 120 A Üzemóra számláló Világítás KRESZ szabályai szerint Vezetőfülke Normál előre billenthető vezetőfülke, két személy részére Kis zajszintű, jól szellőző, fűthető, légkondicionálóval szerelt kabin, az ajtók mellső-alsó fele üvegezéssel (biztonsági üvegből készült, hővédő üveggel) Könnyen áttekinthető műszerfal Állítható, komfort vezető- és utasülés biztonsági övvel Rádió beszerelve Szín: narancssárga RAL 2011 Egyéb szerelvények Fényszórótartó rúd fényszórókkal, felső indexlámpákkal és rendszámtartó a vezetőfülke tetejére szerelve Forgó sárga villogó a kabinra szerelve Tolató hangjelzés Tűzoltó készülék tartóra szerelve Hidraulikusan három oldalra billenthető, cserés kivitelű acélplató, méretek min. 2000x1400x400 mm, színe narancssárga RAL 2011 Mellső eszköztartó lap hidraulikus emeléssel és süllyesztéssel A kommunális célgépet olyan csere-felépítményes rendszerrel kell kialakítani, hogy az adaptereket elöl a mellső eszköztartón, hátul az alvázon és/vagy az acélplatón lehessen cserélni Megfelelő mechanikai, hidraulikus és villamos kialakítás a lenti adapterek működtetéséhez Vizező felépítmény Csere-felépítményes rendszerű. A vizező felépítmény alkalmas legyen a kommunális célgép acélplatójára történő gyors fel- ill. leszerelésre Min. 2000 l-es műanyag tartály Vízszivattyú teljesítménye min. 5 bar és200 l/perc Kézi működtetésű tömlődob, min. 20 m, min. 3/4" tömlővel és locsolópisztollyal Front hengersöprű Az adapter alkalmas legyen a kommunális célgép mellső eszköztartójára történő gyors fel- ill. leszerelésre Front hengersöprű, jobbra-balra hidraulikusan fordítható és működtethető a vezetőfülkéből Front hengersöprű szélesség: min. 1800 mm Front hengersöprű munkaszélesség: min. 1600 mm Front hengersöprű kefehenger átmérő: min. 550 mm Színe narancssárga RAL 2011 Egyszárnyú hóeke Az adapter alkalmas legyen a kommunális célgép mellső eszköztartójára történő gyors fel- ill. leszerelésre Egyszárnyú hóeke, jobbra-balra hidraulikusan fordítható és működtethető a vezetőfülkéből Tolólap szélesség: min. 1800 mm Tolólap munkaszélesség: min. 1550 mm Tolólap magasság: min. 600 mm Színe narancssárga RAL 2011 Szóró-berendezés Csere-felépítményes rendszerű. A szóró-berendezés alkalmas legyen a kommunális célgép acélplatójára történő gyors fel- ill. leszerelésre Szóró-berendezés csigás kihordási rendszerrel rendelkezzen Szóró-berendezés csiga tehermentesítővel rendelkezzen A szóró-berendezés alkalmas legyen mindennemű anyag (homok, só, zúzalék) kiszórására A szóró-berendezés vezérlése a fülkéből történjen, ahol a szórás mennyisége és szélessége a gépkocsivezető által beállítható legyen A szóró-berendezés rendelkezzen összehajtható ponyvatetővel A szóró-berendezés legyen kiemelt korrózió védelemmel ellátva. A szórótányér és a surrantó nemesacélból legyenek Síkosság-mentesítő szárazanyag-tartály hasznos térfogata: min. 1000 liter Állítható szórási szélesség: min. 1-4 m között Tartóláb garnitúra a szóró-berendezéshez Szín: narancssárga RAL 2011 Önfelszedő seprő felépítmény Csere-felépítményes rendszerű. Az önfelszedő seprő felépítmény alkalmas legyen a kommunális célgép alvázára történő gyors felill. leszerelésre. A teljes önfelszedő seprő felépítmény fel- ill. leszerelési ideje az alvázra ill. alvázról max. 45 perc Szívócsatorna egyenes, áramlástanilag kedvező vezetéssel Hidraulikus hajtású szívóventillátor, vákuumos rendszerű (hulladék ne érintkezzen a turbinával) Szeméttartály nettó térfogata: min. 1900 liter Elektromos vízszivattyúval szerelt frissvizes rendszer Vízrendszer frissvíztartálya: min. 350 liter, vízmennyiség mutatóval Hidraulikus működtetésű magasürítés: min. 1400 mm Szeméttartály anyaga rozsdamentes acél vagy korrózióálló alumínium ötvözet Tűzcsap csatlakozás, feltöltéshez Seprő és felszívó rendszer a célgép első és hátsó tengelye között elhelyezett, hidraulikusan hajtott, 1 db tányérsöprű (min. Ø 500 mm) és 1 db hengersöprű (min. Ø 300 mm és hossz min. 1000 mm), melyek fordulatszáma és talajnyomása a vezetőfülkéből szabályozható Munkaszélesség: min. 1800 mm Vezetőfülkéből kapcsolható vízpermetező fúvókák a seprűknél, valamint a szívótorokban Min. 300 mm széles, hidraulikusan emelhető, futógörgőkön vezetett acél szívószáj, a vezetőülésből vezérelhető durvaszemétcsapóajtóval 5 m-es vízfeltöltő tömlő STORZ C csatlakozóval Tűzcsap nyitókulcs Tartóláb garnitúra az önfelszedő seprő felépítményhez Szín: narancssárga RAL 2011 II.2.5) Értékelési szempontok ◯Az alábbiakban megadott szempontok Minőségi kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 2, 20 ◯Költség kritérium – Név: / Súlyszám: 1, 20 X Ár – Súlyszám: ◯ Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: Érték áfa nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: [ ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ] vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé) A szerződés meghosszabbítható ◯ igen ◯ nem A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) A részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: II.2.10) Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok ◯ igen X nem II.2.11) Opciókra vonatkozó információ Opciók ◯ igen X nem Opciók ismertetése: II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ◯igen X nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.14) További információ: III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok igazolási módja: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a jelen eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint. Ajánlattevő kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a jelen felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti bármely kizáró ok hatálya alá tartozik vagy részéről a fenti kizáró okok bármelyike az eljárás során következik be. Az öntisztázásra a Kbt. 64. § szakaszában foglaltak az irányadóak. Ajánlattevő, illetve – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni. III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, ott vezetett valamennyi – ajánlattevő cégkivonatában szereplő - bankszámlára szóló, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számla száma, - mióta vezeti a pénzforgalmi számlát, - a pénzforgalmi számlán a felhívás megküldésének napját megelőző egy évben (12 hónapban) volt-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel. (A sorban állás fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a cégkivonatban szereplő bármelyik pénzforgalmi számláján a felhívás megküldésének napját megelőző egy évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő, illetve – amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a felhívás megküldését megelőző 36 hónap legjelentősebb szállításainak bemutatása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az ajánlattevő által megtett nyilatkozattal, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének alapján az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: (i) a teljesítés ideje (év hónap), (ii) a teljesítés helye (iii) a szerződést kötő másik fél, (iv) a szerződés tárgya, (v) az ellenszolgáltatás összege, továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozatból / referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás M.1/ pontjában előírt alkalmassági feltételt olyan szállítási referenciával kívánja igazolni, melyet közös ajánlattevőként vagy alvállalkozóként teljesített, Ajánlatkérő azt a szállítást fogadja el, amely konzorciumi tagként, alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (Kérjük emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét forintban) A csatolt nyilatkozatból / igazolásból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A fentiek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) rendelet24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónap összességében legalább nettó 40.500.000,- forint értékű kommunális kisteherautó szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal. Közös ajánlattétel esetén az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (közös ajánlattevők referenciái összeadódhatnak). III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében) A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást saját forrásból biztosítja; a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően utólag, magyar forintban (HUF), a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetésre vonatkozó szabályok: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (8) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, amelyek terjedelmi korlátok miatt a közbeszerzési dokumentumokban kerültek részletezésre. A fizetési feltételek valamennyi rész esetében irányadóak. A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1) Meghatározás IV.1.1) Az eljárás fajtája X Nyílt eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: ◯Meghívásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: ◯Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás Indokolás: ◯ Versenypárbeszéd ◯ Innovációs partnerség IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul ◯Keretmegállapodás egy ajánlattevővel ◯Keretmegállapodás több ajánlattevővel A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről: IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ◯igen ◯nem IV.2) Adminisztratív információk IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: (03/08/2017) Helyi idő: (12:00) IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4 Dátum: (nn/hh/éééé) IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar1 IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (03/08/2017) Helyi idő: (12:00) Hely: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet székhelye (1165 Budapest, Demeter u. 3.) igazgatói titkárság. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek. VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű ◯ igen X nem A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik VI.3) További információk: 2 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésre, Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára, Kbt. 65. § (7) bekezdéseire vonatkozóan. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. 2. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál referenciák tekintetében a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni. 3. Ahol a Kbt. vagy Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. [Kbt. 47. § (2) bekezdése] 4. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: lásd dokumentációban 5. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 6. Részekre történő ajánlat, nem lehetséges: A közbeszerzési tárgya egymással összefüggő, egymáshoz szorosan kapcsolódó eszközök beszerzése, amelyeknek az üzembe helyezése, egymáshoz illesztése is szükséges a szerződés teljesítése során, így a részekre történő ajánlattétel nem biztosítható. 7. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-ában foglaltak figyelembevételével teljes körben lehetőséget biztosít. A további pontok részletesen a dokumentációban megtalálhatóak. VI.4) Jogorvoslati eljárás Vl.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám:1026 Ország:HU E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefon: +3618828594 Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +3618828593 Vl.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2 Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: E-mail: Telefon: Internetcím: (URL) Fax: Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Vl.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2 Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám:1026 Ország:HU E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefon: +3618828594 Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +3618828593 VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé) Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. _________________________________________________________________________________________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 4 ha az információ ismert 20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

Megosztom a cikket:

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn