Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

 Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által üzemeltetett közösségi komposztálótelep működési szabályai: 


Általános szabályok
A komposztálótelep közösségi célokat szolgál. A célja, hogy a XVI. kerület lakosai korlátozottan elhelyezhessék a zöldhulladékot és cserébe kész komposztot kapjanak. A közösségi komposztálótelepet a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet üzemelteti. A közösségi komposztálótelep területén mindenki köteles betartani a működési szabályokat és követni az üzemeltető képviselőjének utasításait.
Biztonsági intézkedések
A telepen biztonsági őr tartózkodik, akinek a feladata a zöldhulladék lerakását végző személyek tájékoztatása, irányítása és a telep biztonsági szabályainak betartatása. A biztonsági őr közfeladatot ellátó személynek minősül. A telepen biztonsági kamerarendszer működik. A biztonsági kamera felvételeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli a rendszer üzemeltetője.
A telepen csak a kijelölt területen szabad tartózkodni. A kordonnal, vagy tiltó, figyelmeztető táblával jelzett területekre belépni szigorúan TILOS.
Belépési szabályok
A telep területére az üzemeltetőt képviselő biztonsági őr engedélyével lehet belépni. Az engedély megadásáig a telep mellett lévő parkolóban kell várakozni. A belépés előtt a biztonsági őr ellenőrzi a lerakásra kerülő zöldhulladékot, valamint a lerakó személy jogosultságát (a közösségi komposztálótelepet csak a kerület lakói használhatják). Amennyiben a lerakásra kerülő zöldhulladékok idegen anyagokat is tartalmaznak (pl. építési hulladék, veszélyes hulladék, gumiabroncs stb.) a biztonsági őr nem engedélyezi a zöldhulladék lerakását. A biztonsági őr kérésére a lerakó személy köteles felmutatni a lakcím kártyáját, amivel igazolni tudja, hogy kerületi lakos. A telep területére csak a 3,5-tonnánál kisebb össztömegű járművel, vagy járműszerelvénnyel lehet behajtani. A telepre történő behajtás során elsőbbsége van a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet járműveinek.
Belső közlekedés
A közösségi komposztálótelep területére csak az hajthat be, aki engedélyt kapott a biztonsági őrtől. A területen egyszerre csak egy gépkocsi tartózkodhat. A területen be kell tartani a KRESZ szabályait. A telep területén körforgalom került kialakításra, a közlekedési táblák által előírt közlekedési irányokat kötelező betartani. A területen a maximálisan megengedett sebesség 10 km/h. A telep területén olyan közlekedési manővert végezni, amivel mások biztonságát veszélyeztetik, szigorúan TILOS.
Biztonsági szabályok
A közösségi komposztálótelepet minden XVI. kerületi lakos saját felelősségére használja. A komposztálótelepre beszállított zöldhulladék lerakása a beszállító személy feladata. A lerakást végző személy felelősége, hogy saját biztonsága érdekében használja a lerakáshoz szükséges egyéni védőeszközöket (védőkesztyű, védőszemüveg). Az
üzemeltető ezeket az eszközöket nem biztosítja a lerakást végző személyek számára. A telep használata közben a rakodást végző személyt érő bármilyen sérülésért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
Alkoholfogyasztás
A telepterületén mindennemű alkohol fogyasztása tilos. Alkoholos befolyásoltság állapotában senki sem léphet be a telep területére és nem tartózkodhat ott.
Elsősegélynyújtás
A telepen az elsősegélynyújtó felszerelés a biztonsági őr konténerjében található. Sérülés esetén forduljon a biztosági őrhöz.
Tűzvédelem
A komposztálótelep kiemelt tűzveszélyessége miatt a dohányzás és nyílt láng használata TILOS a területen.
Vészhelyzet
Veszélyhelyzet (pl. tűz) esetén a biztonsági őr utasítására azonnal el kell hagyni a telepet. A telep elhagyása során a biztonsági őr utasításait kell követni.
Környezetvédelem
A közösségi komposztálótelepen csak zöldhulladékot lehet elhelyezni. A telepen külön tárolósiló került kialakításra a nyesedékeknek (faágaknak) és külön tárolósiló a leveleknek és a vágott fűnek. A különböző zöldhulladékokat összekeverni szigorúan TILOS. A telepen más típusú hulladék lerakása (kommunális hulladék, egyéb nem veszélyes hulladék, vagy veszélyes hulladék) szigorúan TILOS. A telepen lévő biztonsági őr felügyeli a zöldhulladék lerakását. Amennyiben azt tapasztalja, hogy más típusú hulladék is van a zöldhulladék között, leállítja a rakodást és felszólítja a rakodást végző személyt, hogy járművével hagyja el a telepet.
Korlátozás
Kérjük, tartsa be pontosan ezeket az előírásokat, amelyek az Ön biztonsága és a kerület lakóinak érdekében fontosak. Amennyiben valaki rendszeresen megsérti az üzemeltetési szabályokat és veszélyezteti mások biztonságát, vagy a telep működését, az üzemeltető a szabályszegés időpontjától számítva 12 hónapra korlátozza az üzemeltetési szabályokat megsértő személy belépését a telepre.
Veszély esetén értesítendő:
Segélyhívó szám: 112
Üzemeltető: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet

Közlekedési irányok a telepen:

térkép